NL - FR - EN sitemap print        > zoeken
  Home Bedrijf Activiteiten en Producten Referenties Contact Vacatures Nieuws
  Vacuum tanker rigid
 
  Vacuum tanker semi-trailer
 
  Cesspit emptier
 
  High-pressure installation
 
  Combined unit rigid
 
  Combined unit semi-trailer
 
  test menu
 
  Mobile high-pressure and vacuum installations
 
  Slurry tankers and slurry spreading systems
 
  Slurry tankers and slurry spreading systems
 
  Innovative Machine- and Tanker construction
 
 
Industriele voertuigen
Afvalproducten - van welke aard ook - worden zelden verwerkt op de plaats waar ze geproduceerd worden, zodat het laden, het transport en het lossen van deze producten een onmisbare schakel vormen in de verdere afvalverwerking en - behandeling.

IPSAM Technology, als leidinggevend ontwerper en bouwer van "milieuwagens", kan steunen op een ervaring van ruim 50 jaar en blijft vasthouden aan de basisfilosofie van kwaliteit en innovatie.

Gezien de variëteit van de toepassingen en de individuele werkmethoden van de gebruiker, wordt gestreefd naar een nauwe betrokkenheid van de klant bij het opstellen van de basisspecificaties en later in de constructiefase, wat een optimaal eindproduct garandeert.

website by webalive
IPSAM TECHNOLOGY NV
Rijkmakerlaan 16 - 2910 Essen
België
Tel.: +32 3 670 17 77
Fax: +32 3 670 17 78
info@ipsam.com